Viewing posts from : Lipiec 2014

Wybrane wyniki szacunkowe Spółki INC SA

Raport bieżący 72/2014 - szacunkowe wybrane dane finansowe INC SA za II kwartał 2014 r. Raport bieżący 72/2014 - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INC S.A. podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za II kwartał 2014 r. Przeczytaj więcej