Viewing posts from : Kwiecień 2015

INC S.A. wprowadza drugą spółkę na rynek AeRO

INC Autoryzowanym Doradcą dla Bittnet Systems. Spółka zadebiutuje na rynku AeRO 15 kwietnia 2015. 15 kwietnia 2015 r. na rumuńskim rynku AeRO zadebiutuje Bittnet Systems. Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Bittnet Systems S.A. pełni INC S.A. Jest to druga spółka wprowadzona na rynek AeRO BVB przez INC S.A. 25 lutego 2015 r. w dniu otwarcia rynku [...] Przeczytaj więcej

Dom Maklerski INC – umowa przedwstępna z PwC

INC podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Spółka INC S.A. podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa ostateczna zostanie zawarta w terminie do 6 miesięcy, w szczególności po dopełnieniu formalności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Planowane nabycie akcji domu maklerskiego wpisuje się w realizację strategii [...] Przeczytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r. Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia. Przeczytaj więcej