Viewing posts from : Kwiecień 2015
Adam_Bochynski

Kolejny makler w zespole analityków INC S.A.

Adam Bochyński z Działu Transakcji Kapitałowych INC S.A. zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych. Adam Bochyński z Działu Transakcji Kapitałowych INC S.A. zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych. Adam jest piątą osobą w zespole INC posiadającą licencję maklerską. W zespole INC poza 5 pracownikami posiadającymi licencję maklerską są również osoby posiadające certyfikat CFA czy licencję [...] Przeczytaj więcej

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał b.r.

Informacja spółki dotycząca niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2015 roku w: Raporcie bieżącym 8/2015 Spółka informuje, iż wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. na [...] Przeczytaj więcej