Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych.

21.01 – 21.03.2017
Okres zamknięty

21.03.2017
Jednostkowy raport roczny (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016

28.04 – 12.05.2017
Okres zamknięty

12.05.2017
Skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2017 roku

31.07 – 31.08.2017
Okres zamknięty

31.08.2017
Skonsolidowany raport półroczny (PSr)

31.10 – 14.11.2017
Okres zamknięty

14.11.2017
Skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2017 roku

17.01 – 17.03.2016
Okres zamknięty

17.03.2016
Roczny raport (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za 2015 rok

29.04 – 13.05.2016
Okres zamknięty

13.05.2016
Skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2016 roku

29.07 – 29.08.2016
Okres zamknięty

29.08.2016
Skonsolidowany raport półroczny (PSr)

31.10 – 14.11.2016
Okres zamknięty

14.11.2016
Skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2016 roku