Tag Archives: Raport roczny
roczny_2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016. W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym [...] Przeczytaj więcej
Fotolia_84244466_L

Publikacja raportu rocznego INC S.A. za rok 2015

Wynik finansowy na poziomie jednostkowym: W roku 2015 Spółka INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 1.018 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Zysk z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2015 r. wyniósł 2.200 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek [...] Przeczytaj więcej

Publikacja raportu rocznego INC S.A za rok 2014

Ukazał się jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC S.A.   Do dnia opublikowania raportu INC S.A. wprowadził na rynek alternatywny GPW w Warszawie 49 spółek – najwięcej spośród funkcjonujących na rynku kapitałowym Autoryzowanych Doradców. INC S.A. otrzymał przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodę „Lider Rynku 2014” za największą liczbę [...] Przeczytaj więcej