Tag Archives: Raport roczny
Raport roczny 2017

Publikacja Raportu Rocznego za rok 2017

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2017. W roku 2017 wynik finansowy Grupy Kapitałowej INC S.A. wyniósł -3.405 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na [...] Przeczytaj więcej
roczny_2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016. W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym [...] Przeczytaj więcej
Fotolia_84244466_L

Publikacja raportu rocznego INC S.A. za rok 2015

Wynik finansowy na poziomie jednostkowym: W roku 2015 Spółka INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 1.018 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Zysk z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2015 r. wyniósł 2.200 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek [...] Przeczytaj więcej