Piotr Zygmanowski, CFA

Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Krzysztof Waśko

Kierownik działu rynków kapitałowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość (studia licencjackie), Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Matematyka (studia licencjackie) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość (studia magisterskie). Stypendysta stypendium Rektora UAM, prelegent na dwóch konferencjach naukowych poświęconych zastosowaniu matematyki w biznesie, uczestnik grantu Rektora UAM poświęconego na wdrożenie technologii usprawniającej działanie długopisów cyfrowych. Z rynkiem finansowym związany od 2008 roku. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 2/2018 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 3231.

Katarzyna Grewling

Dyrektor Działu Compliance

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie, a także w Alternatywnym Systemie Obrotu AeRO prowadzonym przez Bursa de Valori Bucuresti SA. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 60/2011.

Jacek Skrzypczak

Dyrektor Finansowy

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 1252).

Sebastian Trębicki

Dyrektor działu sprzedaży

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym jak i korporacyjnym, które zdobywał podczas tworzenia zespołów w wielu firmach. Prowadził szkolenia indywidualne i grupowe dla zespołów sprzedażowych w firmach krajowych oraz międzynarodowych. Posiada wiele licencji z zakresu oferowania produktów finansowych. Od ponad 11 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym.

Katarzyna Pankowska

Analityk

Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w jednym z większych światowych banków oraz w funduszu promującym rozwój regionu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 14/2018.

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. Public Relations

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.

Marcin Kaczmarek

Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Był konsultantem i szkoleniowcem w projekcie Przygotowania do Eksportu - Marketing Wystawienniczy. Współpracował z wieloma firmami z sektora B2B w zakresie doradztwa, a także z instytucjami pozarządowymi, w tym Fundacją Teraz Polska czy Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uhonorowany podziękowaniem za wspieranie polskiej przedsiębiorczości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pomysłodawca i koordynator wielu działań i projektów realizowanych z instytucjami pozarządowymi oraz gospodarczymi, w tym z Krajową Izbą Gospodarczą.

Krzysztof Grybionko

Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie na kierunku Ekonomia) i Politechniki Poznańskiej (inżynieria procesów). Współautor ponad 500 analiz i opracowań finansowych i inwestycyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i spółek (WPI, PRL, Strategie, WPF). Prowadził szkolenia dla szczebla zarządzającego JST i spółek komunalnych w zakresie zarządzania długiem, przygotowania i wykonania strategii, planów inwestycyjnych i finansowych i pracy z radami JST. Jeden z twórców metodologii agencji ratingowej INC Rating.

Sylwia Kułaczkowska

Koordynator ds. Marketingu

Absolwentka Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności: handel i marketing. Odpowiedzialna za koordynację działań marketingowych i współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w tym kontakt z instytucjami rynku finansowego oraz z mediami branżowymi. Współpracowała przy realizacji Balu Rynku Kapitałowego oraz konferencji naukowych na UEP. Odpowiada za stałą komunikację z rynkiem i potencjalnymi odbiorcami.

Rafał Walczak

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu - specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. W czerwcu 2019 roku zdał III etap egzaminów CFA.