Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu INC S.A.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Członek Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A. - pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Strona internetowa: www.pawelsliwinski.pl

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu INC S.A.

Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Sebastian Bogusławski

Wiceprezes Zarządu INC S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151. Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management oraz Wiceprezesa PZU PTE. Był członkiem Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości, Dyrektorem Inwestycyjnym OFE Pekao oraz Zarządzającym: Funduszem OFE Pekao, w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP, a także analitykiem sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

Marcin Kaczmarek

Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Był konsultantem i szkoleniowcem w projekcie Przygotowania do Eksportu - Marketing Wystawienniczy. Współpracował z wieloma firmami z sektora B2B w zakresie doradztwa, a także z instytucjami pozarządowymi, w tym Fundacją Teraz Polska czy Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uhonorowany podziękowaniem za wspieranie polskiej przedsiębiorczości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pomysłodawca i koordynator wielu działań i projektów realizowanych z instytucjami pozarządowymi oraz gospodarczymi, w tym z Krajową Izbą Gospodarczą.

Jacek Skrzypczak

Dyrektor Finansowy

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 1252).

Sebastian Trębicki

Dyrektor działu sprzedaży

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym jak i korporacyjnym, które zdobywał podczas tworzenia zespołów w wielu firmach. Prowadził szkolenia indywidualne i grupowe dla zespołów sprzedażowych w firmach krajowych oraz międzynarodowych. Posiada wiele licencji z zakresu oferowania produktów finansowych. Od ponad 11 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym.

Roma Pawłowska

Dyrektor Biura Zarządu

Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunkach: filozofii oraz psychologii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii zarządzania i marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu prac organów spółek.

Piotr Zygmanowski, CFA

Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Członek Rady Nadzorczej Remedis S.A. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Krzysztof Grybionko

Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie na kierunku Ekonomia) i Politechniki Poznańskiej (inżynieria procesów). Współautor ponad 500 analiz i opracowań finansowych i inwestycyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i spółek (WPI, PRL, Strategie, WPF). Prowadził szkolenia dla szczebla zarządzającego JST i spółek komunalnych w zakresie zarządzania długiem, przygotowania i wykonania strategii, planów inwestycyjnych i finansowych i pracy z radami JST. Jeden z twórców metodologii agencji ratingowej INC Rating.

Mateusz Ostrowski

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3125 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2014.

Jadwiga Krajewska

Główna Księgowa, Biegły Rewident

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale ekonomiki produkcji oraz studia podyplomowe z reformy gospodarczej. Od 1989 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta ( nr w rejestrze biegłych rewidentów 5667) i od tego momentu przeprowadzała badania sprawozdań finansowych, zarówno pod własną marką jak również kierowała działem audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej. Obecnie prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowości, w tym dla jednostek zaufania publicznego.

Agata Głowacka

Asystent Głównej Księgowej

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na specjalności Finanse i Bankowość. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności podatki na Wyższej Szkoły Bankowej oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Paulina Strzelecka

Specjalista ds. Public Relations

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.

Dominika Tylicka

Specjalista ds. marketingu

Absolwentka studiów licencjakich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość (obecnie kontynuacjana studiach magisterskich). Specjalizuje się w działaniach IR oraz wykorzystaniu kanałów social media w promocji rynku kapitałowego. Brała udział w przygotowywaniu debiutów spółek na rynek NewConnect, a także spotkań inwestorskich w zakresie IPO. Odpowiadała za przygotowanie kanałów informacyjnych dla Funduszu Venture Capital – Carpathia Capital. Od 2018 roku związana także z Fundacją Rozwoju Rynku Kapitałowego, gdzie pracowała przy projektach, t.j.: konferencja GetIndia czy Bal Rynku Kapitałowego.

Tomasz Tomaszewski

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw oraz zagadnieniach inwestowania w przedsięwzięcia we wczesnym stadium rozwoju. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywa od 2015 roku, uprzednio pracując m. in. w branży doradztwa transakcyjnego.

Katarzyna Pankowska

Młodszy Analityk Działu Rynków Kapitałowych

Studentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w jednym z większych światowych banków oraz w funduszu promującym rozwój regionu. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na Certyfikowanego Doradcę w Alternatywnym Systemie Obrotu.