Viewing posts from : sierpień 2014
raport

Publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2014 roku

Raport obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. W drugim kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 1.002 tys. PLN zysku netto. Łącznie, po uwzględnieniu ujemnego wyniku za I kwartał, w I półroczu 2014 r. Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 7.132 tys. PLN. Strata spowodowana była aktualizacją wartości portfela akcji spółek [...] Przeczytaj więcej
entrepreneur-1340649_1920

Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu Spółki

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd zmian statutu. Raport bieżący 82/2014 - Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu spółki. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o rejestracji przez Sąd w dniu [...] Przeczytaj więcej