Viewing posts from : październik 2014

Podsumowanie udanego debiutu Investeko S.A.

Maksymalnie w ciągu sesji kurs osiągnął cenę 2,81 zł za akcję, by zamknąć się na poziomie 2,56 zł. 28 października 2014 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach. Był to 19. debiut w tym roku, oraz 434 spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równocześnie [...] Przeczytaj więcej
mozliwosci_jakie_otwiera_dla_firm_rynek_gieldowy

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A.

Dnia 03.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej INC S.A., podczas którego podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A. Obecnie funkcję Przewodniczącego pełni Pan Sebastian Bogusławski, a Wiceprzewodniczącego Pan Tomasz Korecki. Przeczytaj więcej
opinie

Wznowienie notowań akcji w związku z zakończeniem scalenia

W związku z zakończeniem procesu scalenia akcji INC S.A. nastąpiło wznowienie notowań akcji Spółki. W związku z zakończeniem procesu scalenia akcji INC S.A. dnia 01.10.2014 nastąpiło wznowienie notowań akcji Spółki. Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 8.343.099 akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda. Przeczytaj więcej