Viewing posts from : listopad 2014

Nowa innowacyjna spółka finansowana przez INC

Utworzenie MALPOL Sp. z o.o -spółki portfelowej Inkubatora INTERIOR, współfinansowanej przez INC.. W dniu 20 listopada br. w Regionalnym Centrum Wiedzy i Technologii Interiorze w Nowej Soli odbyła się konferencja prasowa dla regionalnych mediów dotycząca utworzenia kolejnej spółki portfelowej Inkubatora ITERIOR, współfinansowanej przez INC S.A., ko-inwestora w projekcie. Centrum Projektów i Budowy Prototypów MALPOL Sp. z [...] Przeczytaj więcej

Finalizacja prac nad projektem M FOOD S.A.

INC SA zakończyła projekt związany z wprowadzeniem kolejnej serii akcji spółki M Food SA do obrotu na NewConnect. W związku ze zmianą nazwy z M Development SA na M FOOD SA Giełda Papierów Wartościowych SA dokonała w dniu 13 listopada 2014 r zmiany jej nazwy skróconej z MDEV na MFOOD wraz ze zmianą oznaczenia z MDE [...] Przeczytaj więcej
raportkwartalny

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2014

Publikacja Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Po 3 kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa INC odnotowała stratę netto w wysokości 9 459 tys. PLN. Strata spowodowana była w zdecydowanej mierze aktualizacją wartości portfela akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym – wartość rynkowa spółek publicznych na dzień 30.09.2014 r. wynosiła 15 987 tys. [...] Przeczytaj więcej