Viewing posts from : grudzień 2014

Zakup akcji INC S.A. przez prezesa spółki

Prezes Zarządu INC S.A. Paweł Śliwiński zakupił w 2014 roku 10.999 akcji spółki po średniej cenie 2,09 PLN. Prezes Zarządu INC S.A., Paweł Śliwiński, poinformował, że w okresie od lipca do grudnia 2014 r. nabył 10.999 akcji INC S.A. po średniej cenie 2,09 zł za akcję (liczba i cena przeliczona z uwzględnieniem resplitu akcji). Akcje [...] Przeczytaj więcej

Zatwierdzenie regulacji rumuńskiego rynku AeRO

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła regulacje dotyczące funkcjonowania rynku AeRO. Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła regulacje dotyczące funkcjonowania alternatywnego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Komisja podjęła decyzję 10 grudnia 2014 r. Rynek alternatywny dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie nosił nazwę AeRO. Już wkrótce Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) ogłosi datę startu tego [...] Przeczytaj więcej