Viewing posts from : marzec 2015

Publikacja raportu rocznego INC S.A za rok 2014

Ukazał się jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC S.A.   Do dnia opublikowania raportu INC S.A. wprowadził na rynek alternatywny GPW w Warszawie 49 spółek – najwięcej spośród funkcjonujących na rynku kapitałowym Autoryzowanych Doradców. INC S.A. otrzymał przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodę „Lider Rynku 2014” za największą liczbę [...] Przeczytaj więcej

Pierwsza inwestycja Carpathii Capital w Rumunii

W dniu 9 marca 2015 r. Carpathia Capital, spółka zależna INC, poinformowała o nabyciu SC Bittnet Systems SA. Zgodnie z raportem spółka nabyła za gotówkę 450.439 akcji SC Bittnet Systems o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, [...] Przeczytaj więcej

Podopieczni INC Wicemistrzami Polski w narciarstwie

Klub UKS 16 Gigant po raz trzeci zdobył tytuł Wicemistrza Polski w narciarstwie alpejskim i slalomie gigancie. Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas Mistrzostw Polski UKS organizowanych przez Polski Związek Narciarski zawodnicy Klubu UKS 16 Gigant Poznań zdobyli po raz trzeci tytuł Wicemistrzów Polski! Nasze medalowe konkurencje to narciarstwo alpejskie i slalom gigant (w kategorii wiekowej [...] Przeczytaj więcej