Viewing posts from : październik 2015
Zrzut ekranu 2016-04-08 o 18.34.08

Rejestracja agencji ratingowej INC Rating przez ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zarejestrował agencję ratingową INC Rating. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji z dniem 27.10.2015 r. przez ESMA (European Securities and Markets Authority - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) spółki INC Rating Sp. z o.o. - spółki zależnej INC S.A. - [...] Przeczytaj więcej