Viewing posts from : październik 2016
Sebastian Bogusławski INC SA

Sebastian Bogusławski nowym wiceprezesem INC S.A.

Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób. Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, [...] Przeczytaj więcej