Viewing posts from : maj 2017
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

W I kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 0,249 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6,692 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 0,281 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2017 r. wyniosły 30,494 mln PLN. W I [...] Przeczytaj więcej