Viewing posts from : październik 2017
Dom Maklerski INC SA z rozszerzoną licencją

KNF rozszerzyła licencję Domu Maklerskiego INC SA

Komisja Nadzoru Finansowego dnia 24 października 2017 roku jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu INC SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Uzyskanie [...] Przeczytaj więcej