Viewing posts from : listopad 2017
pexels-photo-373912

Debiut GOVENA LIGHTING S.A. zatwierdzony na dzień 6 grudnia

Data debiutu Govena Lighting S.A. na rynku NewConnect została zatwierdzona przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych na mocy uchwały 1389/2017. Spółka pojawi się na małym parkiecie 6 grudnia. Govena Lighting istnieje na rynku elektronicznym od prawie 30 lat i należy do grona liderów rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Główne obszary działalności Spółki obejmują produkcję elektroniki, zasilaczy, transformatorów, [...] Przeczytaj więcej
pexels-photo-313032

Dook S.A. zadebiutuje 4 grudnia na NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych na mocy uchwały 1376/2017 zatwierdził datę debiutu na rynku NewConnect dla spółki DOOK S.A. Pierwszy dzień notowań akcji DOOK S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu przypadnie na 4 grudnia. Podstawowym obszarem działalności DOOK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu [...] Przeczytaj więcej
Q32017

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

W III kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 64 tys. PLN, narastająco za trzy kwartały 2017 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 1,770 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 15,059 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. [...] Przeczytaj więcej