Viewing posts from : maj 2018
1Q2018

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku

W I kwartale roku 2018 Grupa Kapitałowa INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,750 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,817 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 1,390 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2018 r. wyniosły 26,563 mln PLN. W I [...] Przeczytaj więcej