Viewing posts from : kwiecień 2021
Social Media - grafiki

Publikacja raportu rocznego za 2020 rok

Grupa kapitałowa INC podsumowała wyniki finansowe osiągnięte w 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły  w ubiegłym roku 19,9 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost r/r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,9 mln zł. W 2021 r. Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój, buduje szerokie portfolio projektów i planuje wprowadzić na GPW około […]

Przeczytaj więcej
Social Media - grafiki (2)

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln zł z emisji akcji

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 3 mln zł. Pozyskane w ramach emisji środki spółka przeznaczy na realizację planów rozwojowych – wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą […]

Przeczytaj więcej
Social Media - grafiki (11)

Wartość gotówki i inwestycji Grupy INC wzrosła o 8,5 mln zł w I kwartale 2021 r.

Grupa kapitałowa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe na koniec I kwartału 2021 r. Według szacunków Grupa na koniec marca br. posiadała 46,2 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych. Względem końca 2020 r. jest to wzrost o 8,5 mln zł. Istotna poprawa wyników i dynamiczny rozwój to efekt […]

Przeczytaj więcej