Viewing posts from : listopad 2021
Social Media - grafiki (4)

Grupa INC miała 12,3 mln zł zysku netto w 2021 r.

Grupa specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. Przez trzy kwartały tego roku wypracowała 12,3 mln zł zysku netto, a dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy działalność doradcza realizowana przez INC SA wraz z działalnością INC Private Equity stały się działalnością dominującą. – Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, […]

Przeczytaj więcej
Social Media - grafiki (3)

Zeneris Projekty zakłada debiut na NewConnect do końca 2021 roku

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zbliża się do debiutu na NewConnect. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect. W kwietniu br. spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji o łącznej wartości 3 mln zł. W obszarze operacyjnym, w 2021 roku […]

Przeczytaj więcej
Social Media - grafiki (1)

Rekordowy kwartał United Label

United Label, notowany na NewConnect wydawca gier typu Indie zanotował w trzecim kwartale 2021 roku 5,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,8 mln zł zysku netto. Za ponad 43 proc. całościowych przychodów ze sprzedaży odpowiada Tails of Iron – najnowszy tytuł z portfolio wydawniczego Spółki, wydany 17 września. W omawianym okresie miały miejsce dwie premiery. – […]

Przeczytaj więcej