Viewing posts from : kwiecień 2022
INC group

INC podsumowuje wyniki 2021 r. i realizację strategii rozwoju

INC, niezależna grupa wysoko wyspecjalizowanych podmiotów rynku kapitałowego działająca w zakresie finansowania innowacyjnych małych i średnich firm w 2021 r. wypracowała 6,9 mln złotych zysku netto. Grupa podsumowuje udaną realizację przyjętej dwa lata temu strategii rozwoju. Jednocześnie INC prezentuje zaktualizowane kierunki rozwoju strategicznego, które obejmują m.in. większą aktywność w obszarze oferta papierów wartościowych na rynku regulowanym […]

Przeczytaj więcej