Akcjonariusze Sunday Energy zdecydowali o zmianie nazwy na BeeIN. Spółka w 2021 roku osiągnęła 1,2 mln zł zysku netto

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku OZE rozpoczyna proces rebrandingu – akcjonariusze spółki na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o zmianie nazwy na BeeIN S.A. Jednocześnie spółka kontynuuje prace nad założeniami strategii rozwoju, której publikacja jest planowana w okresie debiutu na rynku NewConnect, tj. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W obszarze operacyjnym, w marcu firma rozpoczęła sprzedaż własnej linii pomp ciepła SPRSUN Select, połączoną ze świadczeniem dodatkowych usług montażu, serwisu i monitoringu urządzeń.

Sunday Energy / BeenIN zamknął 2021 rok z przychodami na poziomie 17,5 mln zł (vs 5,8 mln zł w 2020 roku), 1,6 mln zł zysku EBITDA (vs 0,3 mln zł). Wzrost skali działalności i wyników wynika z realizacji strategii w obszarze PV i pomp ciepła.

– Nasi akcjonariusze podjęli kluczową decyzję w zakresie zmiany nazwy spółki, otwierającą drogę do kolejnych kroków dot. rebrandingu. Ściśle jest on związany z zakładanym większym naciskiem na inne obszary rozwoju produktów i usług z rynku OZE wobec fotowoltaiki, stanowiącej dotychczas naszą główną oś biznesu. Pod kątem sprzedaży i wyników, miniony rok owocował skokowym wzrostem skali biznesu oraz rentowności. W 2022 roku sytuacja geopolityczno-gospodarcza może nie sprzyjać inwestycjom w szeregu branż z drugiej strony widzimy determinację do szybszego rozwoju segmentu OZE z uwagi na dążenie gospodarek europejskich do uniezależnienia się od rosyjskich surowców – mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu BeeIN S.A.

Spółka spodziewa się debiutu na rynku NewConnect w ciągu najbliższych kilku tygodni. 4 lutego Zarząd GPW w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1 000 000 akcji) i serii B (160 000 akcji), o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

– BeeIN konsekwentnie stawia na rozwój obszaru pomp ciepła, rozszerzając ofertę handlową o kolejnych dostawców oraz nowe typy pomp np. pompy basenowe. Od marca oferujemy kompleksową usługę montażu, monitoringu oraz serwisu pomp SPRSUN Select których jesteśmy wyłącznym importerem, nasze pompy zawierają istotne przewagi konkurencyjne w tym m.in. dedykowaną na smartfony aplikację w języku polskim usprawniającą zarządzenie urządzeniem – uzupełnia Michał Sochacki.

Według danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, w 2021 roku cały rynek pomp ciepła wzrósł o 66%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o ponad 80%. Sprzedaż pomp ciepła przypadająca na mieszkańca Polski w 2021 r. była większa niż w przypadku dwóch kluczowych rynków pomp ciepła w Europie – w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. PORT PC prognozuje wzrost liczby powietrznych pomp ciepła o ponad 50% w 2022 r.