INC_LOGO

AUTORYZOWANY DORADCA NA RYNKU CATALYST

logo_GPW
logo Autoryzowany Doradca New Connect male
logo Autoryzowany Doradca Catalyst male
Autoryzowany_Doradca_Aero

Przeprowadzenie oferty prywatnej lub publicznej obligacji

 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej związanej z emisją obligacji
 • sporządzenie Memorandum Informacyjnego/Prospektu Emisyjnego
 • pełnienie funkcji Ofertującego
 • zbieranie zapisów i przyjmowanie wpłat
 • rozliczenie emisji

Obsługa wprowadzenia obligacji do obrotu na ASO Catalyst lub rynku regulowanym Catalyst:

 • Przygotowanie wniosków i dokumentacji do KDPW,
 • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego/noty informacyjnej
 • Przygotowanie wniosków i dokumentacji dla GPW,
 • Koordynacja procedury

Obsługa procesu realizacji świadczeń z obligacji w okresie zapadalności:

 • Przygotowywanie tabel odsetkowych dla GPW,
 • Pomoc w przygotowywaniu informacji dla KDPW w związku z wypłatą świadczeń z obligacji