Carpathia Capital pozyskała 3,161 mln PLN

Carpathia Capital przeprowadzi jeszcze jedną emisję prywatną akcji serii D na kwotę do 3,6 mln złotych.

Carpathia Capital jest spółką zależną INC S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 32,52% w kapitale i 49,08 % w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną. Łącznie spółka pozyskała już 5,722 mln PLN. Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie. Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. notowana była w I kwartale 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

Tagi: ,