Debiut Carpathii Capital na rynku NewConnect

Carpathia Capital S.A., spółka zależna INC, zadebiutowała na rynku NewConnect we wtorek – 17 września 2019 r. i  jest to pierwsza taka spółka na tym rynku. Spółka jest już notowana na alternatywnej platformie AeRO w Bukareszcie, gdzie zadebiutowała jako jeden z pierwszych dwóch podmiotów na tym rynku.

 Kluczowe informacje dotyczące Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Carpathia Capital:

  • Pierwsza spółka notowana równolegle w Polsce i Rumunii (na zasadzie dual listing)
  • Inwestując w małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Rumunii od 2016 r. osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, systematycznie pokonując indeksy giełdowe
  • Konsekwentnie realizuje politykę dywidendową, a stopa dywidendy przekracza stopę kredytu lombardowego NBP

Spółka inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity, działającym w formule Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, który powstał w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Cel inwestycyjny Spółki opiera się na uzyskaniu długookresowego wzrostu kapitału, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych emitowanych przez MŚP.

Spółka, mimo krótkiego funkcjonowania na rynku, rokrocznie pozwala generować zyski. Dodatkowo, porównując wyniki inwestycyjne z benchmarkiem można powiedzieć, że Carpathia Capital osiągnęła wynik lepszy od średniej. Wysoka dochodowość Spółki pozwala na konsekwentną realizację, przyjętej uchwałą zarządu, polityki dywidendowej, zgodnie z którą stopa dywidendy jest nie niższa niż stopa lombardowa (obecnie 2,5%).

Tym samym, Carpathia Capital już za rok 2017 wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 3,60% (stopa dywidendy liczona względem kapitałów własnych), a za 2018 rok na poziomie 3,19%.

Tagi: , , ,