Dom Maklerski INC – umowa przedwstępna z PwC

INC podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

Spółka INC S.A. podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa ostateczna zostanie zawarta w terminie do 6 miesięcy, w szczególności po dopełnieniu formalności przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Planowane nabycie akcji domu maklerskiego wpisuje się w realizację strategii poszerzenia zakresu oferty grupy kapitałowej INC.

PricewaterhouseCoopers Securities S.A. jest działającym dotychczas w ramach struktur PwC, domem maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Tagi: , ,