Dook S.A. zadebiutuje 4 grudnia na NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych na mocy uchwały 1376/2017 zatwierdził datę debiutu na rynku NewConnect dla spółki DOOK S.A. Pierwszy dzień notowań akcji DOOK S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu przypadnie na 4 grudnia.

Podstawowym obszarem działalności DOOK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, JavaScript (node.js, angular, react) oraz native mobile (iOS, Android). W ramach przeprowadzonej w czerwcu emisji akcji serii D spółka DOOK S.A. pozyskała 0,65 mln zł. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski INC S.A.

Pozyskane środki emitent planuje przeznaczyć na powiększenie zespołu operacyjnego, co umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki.
Dodatkowo kapitał pozyskany z emisji zostanie przeznaczony na rozwój autorskiego narzędzia do zarządzania projektami – Planmate.co oraz działania employerbranding i public relations w celu promocji marki DOOK S.A.

„Debiut na rynku NewConnect dla DOOK S.A. stanowi kamień milowy w rozwoju spółki. Jest to krok w stronę dojrzałości organizacyjnej i nowych perspektyw. Kapitał pozyskany w ofercie prywatnej planujemy przeznaczyć przede wszystkim na rozszerzenie zespołu wdrożeniowego, budowę działu sprzedaży i strategii komunikacyjnej pozwalającej generować większą liczbę zapytań z rynku np. poprzez content marketing. Istotny z punktu widzenia debiutu na giełdzie był dla nas również program motywacyjny dla kluczowych pracowników spółki, który pozwoli długoterminowo utrzymać szeroki zespół specjalistów. Status spółki publicznej z pewnością przełoży się na większy prestiż oraz wiarygodność biznesową w oczach naszych klientów i partnerów.” – mówi Dmitrij Żatuchin, Prezes DOOK S.A.

W ciągu 6 lat działalności Spółka zrealizowała ponad 90 projektów z wielu różnych branż. Od rozwiązań dedykowanym przedsiębiorstwom, przez narzędzia edukacyjne, po projekty marketingowe z branży TMT, lifestyle, czy FMCG. Wśród marek, które skorzystały z usług DOOK S.A. można wyróżnić: Polpharma, AmRest, Adidas, PKN Orlen, H&M, Sonel, Sanofi Pasteur, Media‐Saturn Group, IKEA, Point Group, Unibail‐Rodamco, Promiss, Sanitec, Dilmah, Mattel, InPost, Play, Rexona, Ferrero i wiele innych.

Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla DOOK S.A. pełni spólka INC S.A., która w dniu debiutu obchodzić będzie jubileusz z okazji wprowadzenia 50. spółki do obrotu na rynek NewConnect. Z tej okazji, po debiucie DOOK S.A. odbędzie się uroczysty bankiet w sali Sesyjnej GPW, na który obecne będą osoby związane z rynkiem kapitałowym, środowiska emitentów i inwestorów oraz dziennikarze.

„Cieszymy się, że 50 spółka dla której INC S.A. pełni rolę Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu na rynek NewConnect, działa na bardzo perspektywicznym rynku. Sprzyja to wdrażaniu coraz to nowych rozwiązań IT, a co za tym idzie zwiększa popyt na usługi takich spółek jak właśnie DOOK S.A. Jej strategia zakłada zbudowanie stałej, długoterminowej grupy klientów, dla której świadczyć będzie usługi programistyczne. Koncentruje ona swoje działania na chłonnym rynku w Polsce, podejmując jednocześnie kroki zmierzające ku ekspansji na rynki zagraniczne.” – mówi Sebastian Huczek, Wiceprezes INC S.A.

Tagi: , ,