Finalizacja prac nad projektem M FOOD S.A.

INC SA zakończyła projekt związany z wprowadzeniem kolejnej serii akcji spółki M Food SA do obrotu na NewConnect.

W związku ze zmianą nazwy z M Development SA na M FOOD SA Giełda Papierów Wartościowych SA dokonała w dniu 13 listopada 2014 r zmiany jej nazwy skróconej z MDEV na MFOOD wraz ze zmianą oznaczenia z MDE na MFD. Wcześniej, w dniu 8 października 2014 r., do obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 48.000.000 akcji serii D1 spółki M Development SA (obecnie M Food SA) o wartości nominalnej 0,20 zł każda. INC SA pełniła dla M Development SA rolę Autoryzowanego Doradcy. Wprowadzenie do obrotu było jednym z etapów transakcji nabycia przez M Development SA 100% akcji Corpo Sp. z o.o. S.K.A. za kwotę 80,64 mln zł. Corpo Sp. z o.o. S.K.A. działa na rynku produktów spożywczych. Głównym obszarem działalności spółki jest handel produktami spożywczymi w zakresie obrotu miodami i produktami apikultury. Corpo prowadzi skup produktów bezpośrednio od producentów i dostawców z Polski i zagranicy, a następnie sprzedaje je do dystrybutorów oraz firm wykorzystujących miód i produkty apikultury w procesie produkcyjnym na całym świecie. Spółka ta wygenerowała w 2013 r. 100 mln zł przychodów ze sprzedaży osiągając zysk netto na poziomie 9,1 mln zł.

Tagi: ,