Grupa INC miała 12,3 mln zł zysku netto w 2021 r.

Grupa specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. Przez trzy kwartały tego roku wypracowała 12,3 mln zł zysku netto, a dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy działalność doradcza realizowana przez INC SA wraz z działalnością INC Private Equity stały się działalnością dominującą.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, które dowodzą, że wdrażana przez nas strategia przynosi efekty w postaci znacząco wyższego udziału usług doradczych w przychodach i zysku Grupy INC. Konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy nasz portfel, a łączna wartość ofert papierów wartościowych, w których uczestniczył Dom Maklerski INC do końca października wyniosła 71,1 mln zł, przekraczając wartość wszystkich ofert zrealizowanych w 2020 roku.  Dobre wyniki oraz bogaty pipeline kolejnych projektów zbliżają nas do celu jakim jest pozyskanie w tym roku dla klientów ponad 100 mln zł  – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu INC S.A.

Działalność inwestycyjna Grupy przez trzy kwartały tego roku wygenerowała 3,3 mln zł przychodu (po aktualizacji wyceny i wyniku portfela). Carpathia Capital osiągnęła w raportowanym okresie porównywalny r/r przychód: 7,8 mln zł (1Q-3Q 2021) wobec 7,7 mln zł (1Q-3Q 2020). Zaowocowało to zyskiem netto za trzy kwartały w wysokości 6 mln zł – takim samym jak rok wcześniej.

Model biznesowy Grupy opiera się o działalność w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze (INC SA), oferowanie instrumentów finansowych (DM INC) oraz inwestycje na rynku kapitałowym (INC PE ASI i Carpathia Capital ASI). INC SA jako autoryzowany doradca jest liderem we wprowadzaniu spółek na GPW – dotychczas w tym roku przeprowadziło debiuty 8 spółek, o 2 więcej niż w całym 2020 roku. Alternatywne spółki inwestycyjne z Grupy INC – INC Private Equity ASI S.A. (INC PE) oraz Carpathia Capital ASI S.A. – inwestują przede wszystkim w spółki z obszaru tzw. nowej ekonomii, w tym m.in. spółki technologiczne, gamingowe, biotechnologiczne oraz OZE.

Na prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A. platformie crowdfundingowej  CrowdConnect.pl, która jest rynkowym liderem, promowane są oferty publiczne akcji o wartości do 1 mln euro prowadzone przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect. Dotychczas na CrowdConnect promowano oferty publiczne akcji, których łączna wartość wyniosła 57,4 mln zł, w tym rekordową, największą w Polsce ofertę spółki Stars.Space, która pozyskała na rozwój 4,55 mln zł.

– Dotychczasowe, bardzo dobre wyniki prowadzonych w Grupie projektów to już teraz powód do satysfakcji, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi. Jeszcze w listopadzie odbędzie się debiut Zeneris Projekty na NewConnect, a w kolejnych kilku tygodniach przeprowadzimy jeszcze kilka debiutów giełdowych oraz ofert publicznych  – zaznacza prezes Śliwiński.