Grupa INC pozyskała dla GenXone ponad 4 mln zł z emisji akcji

Specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów Grupa INC z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł. GenXone jest spółką portfelową Carpathia Capital SA, podmiotu zależnego od INC. Biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej prowadzi m.in. badania nad SARS-CoV-2. 

GenXone to innowacyjna spółka specjalizująca się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego. Firma wmarcu rozpoczęła realizację badań laboratoryjnych w kierunku rozpoznania SARS-CoV-2 we współpracy ze swoim akcjonariuszem orazstrategicznym partnerem biznesowym, którym jest Diagnostyka sp. z o.o.  

– Przyjęta przez nas strategia doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla innowacyjnych firm z sektora MŚP sprawdza się nawet w tak trudnych dla rynków kapitałowych, ale też dla całej gospodarki, okolicznościach. Jest to dowód, że stworzony przez nas ekosystem doradczo-inwestycyjny działa. Duże znaczenie ma dla nas fakt, że spółka wykorzysta pozyskane środki m.in. do rozwoju usług diagnostyki i popularyzacji testów wykrywających SARS-CoV-2 – mówi Paweł Śliwiński, prezes INC.

Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, finansowanych ze środków NFZ.  

W ostatnim czasie zespół naukowców GenXone przygotował również projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pacjentów zpozytywnym wynikiem. Realizowane badania mogą okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na SARS-CoV-2. 

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na dalszy rozwój firmy, w tym realizowanie kolejnych innowacyjnych projektów, takich jak Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej. Celem GenXone jest komercjalizacja tego projektu jeszcze w tym roku.  

Na akcje GenXone zapisy złożyło 53 inwestorów, w tym 46 osób fizycznych oraz 7 podmiotów prawnych. Spółka GenXone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w połowie 2020 r. Znaczącym akcjonariuszem GenXone jest notowana na NewConnect spółka Medcamp, która jest na etapie tworzenia funduszu biotechnologicznego. Grupa INC jest akcjonariuszem mniejszościowym obu spółek.  

Tagi: , , , ,