INC podsumowuje wyniki 2021 r. i realizację strategii rozwoju

INC, niezależna grupa wysoko wyspecjalizowanych podmiotów rynku kapitałowego działająca w zakresie finansowania innowacyjnych małych i średnich firm w 2021 r. wypracowała 6,9 mln złotych zysku netto. Grupa podsumowuje udaną realizację przyjętej dwa lata temu strategii rozwoju. Jednocześnie INC prezentuje zaktualizowane kierunki rozwoju strategicznego, które obejmują m.in. większą aktywność w obszarze oferta papierów wartościowych na rynku regulowanym oraz budowę stałego źródła przychodów uniezależnionych od bieżącej koniunktury rynkowej, w tym poprzez rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

2021 rok był dla Grupy INC drugim rokiem realizacji przyjętej przed dwoma laty strategii rozwoju. Jej kluczowym kierunkiem była budowa pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, tj. o kapitalizacji od kilku do stu milionów złotych, poszukujących finansowania na rozwój, w szczególności dynamiczne rosnące spółki tzw. nowej ekonomii, które poszukują finansowania na rynku publicznym lub prywatnym poprzez emisje akcji (w szczególności z zastosowaniem equity crowdfundingu), obligacji, a także za pomocą wykorzystania smart contracts. Strategia zakładała też istotną dywersyfikację strumieni przychodów, z największą koncentracją na segmencie doradczo – transakcyjnym.

– W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy wszystkie cele strategii, poza rozwojem na rynkach zagranicznych. Przy czym była to przemyślana decyzja podyktowana dynamicznym rozwojem na polskim rynku. W tym okresie 38% spośród 50 spółek debiutujących na NewConnect zostało wprowadzonych do obrotu przez INC. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Dom Maklerski INC przeprowadził w tym czasie 66 ofert papierów wartościowych na łączną kwotę 161,5 mln zł. Zdecydowana większość spółek pochodziła z branż tzw. nowej ekonomii (gamedev, OZE, IT, e‑commerce, fintech). Dla swoich klientów DM INC pozyskał w 2021 roku  83,4 mln zł wobec 70,5 mln zł rok wcześniej. Z wykorzystaniem platformy equity crowdfundingu CrowdConnect.pl przeprowadzono 23 oferty o łącznej wartości 54 mln zł.

– Zdobyliśmy bardzo mocną pozycję w zakresie finansowania małych i średnich podmiotów. Crowdconnect.pl w krótkim czasie po uruchomieniu stał się jednym z liderów polskiego crowdinvestingu, a w IV kwartale 2021 r. platforma Raisemana przeprowadziła pierwszą kampanię crowdfundingu. Patrząc w przyszłość chcemy nie tylko umocnić pozycję w tym obszarze, ale i realizować więcej projektów na rynku regulowanym GPW dla spółek o kapitalizacji kilkuset milionów złotych. – dodaje Śliwiński.

Kierunki rozwoju strategicznego na najbliższe lata zakładają m.in. utrzymanie pozycji lidera jako Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect w zakresie wprowadzeń spółek oraz bieżącej obsługi, utrzymanie silnej pozycji w zakresie emisji małych i średnich spółek, w tym z wykorzystaniem platformy CrowdConnect.pl, zwiększenie średniej wielkości oferty i obsługa projektów na rynku regulowanym, budowa stałego źródła przychodów uniezależnionych od bieżącej koniunktury rynkowej, w tym poprzez rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz kontynuacja działalności inwestycyjnej INC Private Equity ASI S.A. i Carpathia Capital ASI S.A.

– Sytuacja związana z działaniami wojennymi w Ukrainie spowodowała dużą niepewność na rynkach finansowych. Spadki notowań giełdowych oraz przesunięcie w czasie realizacji projektów były odczuwalne w I kwartale br. W I kwartale 2022 r. Dom Maklerski INC pozyskał dla klientów 9 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2020 r. było to tylko 3,4 mln zł (w całym roku było to jednak 70,5 mln zł). Jak widać, podobna sytuacja miała miejsce w momencie przyjmowania strategii w marcu 2020 r. Grupa INC funkcjonowała jednak bez zakłóceń, dostosowała się do zmienionych warunków i wykorzystała sytuację rynkową do przygotowania się do rozwoju po uspokojeniu się nastrojów z początku pandemii. Podobnie jak w tamtej sytuacji, czas zastoju na rynkach wykorzystujemy do tworzenia i rozwijania nowych nóg biznesowych, tak aby wykorzystać normalizację sytuacji na rynkach finansowych do zwiększenia skali biznesu, jego dywersyfikacji, poprawy wyników i zwiększenia wartości Grupy INC. – podsumowuje Śliwiński.