INC Rating: Ratingi dla Kluczborka i Grodziska Mazowieckiego

Agencja Ratingowa INC RATING, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej INC, przyznała długoterminowy rating krajowy jednostkom samorządu terytorialnego. Dnia 3 lutego 2017 r. opublikowane zostały dwie oceny ratingowe:

Gmina Grodzisk Mazowiecki –  rating  „A” z perspektywą stabilną

Gmina Kluczbork – rating „BBB-” z perspektywą stabilną

Są to ratingi zamówione.

Rating ocenianych jednostek odzwierciedla ich wyniki operacyjne, zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, ich sytuację płynnościową oraz poziom zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę sytuację finansową spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana przez jednostki w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na ich zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Szczegółowe wskaźniki finansowe, czynniki przyznania oraz zmiany ratingów znajdują się w poszczególnych raportach dedykowanych w zakładce Ratingi kredytowe dla JST.

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

Tagi: , , ,