INC rozpoczyna strategiczną współpracę z InnerValue

INC podpisała umowę o współpracy strategicznej z firmą doradczą  InnerValue. Firmy chcą wspólnie oferować kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i pozyskiwania kapitału, w szczególności dla spółek giełdowych oraz małych i średnich firm technologicznych i gamingowych.

– Decyzja o zawarciu aliansu strategicznego z InnerValue to krok milowy w rozwoju Grupy INC. Wspólnie oferujemy komplementarne i kompletne portfolio usług dla spółek giełdowych oraz firm planujących  na niej zadebiutować. Na rynku powstała luka w finansowaniu firm potrzebujących od kilku do dziesięciu milionów złotych. Wierzę, że wspólne doświadczenia, know-how oraz posiadane zasoby pozwolą efektywnie zaspokoić potrzeby rozwijających się spółek. – mówi Paweł Śliwiński, Prezes INC.

Partnerzy będą prowadzili wspólne działania w zakresie doradztwa na rynku kapitałowym, pozyskiwania kapitału, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, przeprowadzania emisji akcji w formule crowdfundingu inwestycyjnego, dokonywania inwestycji kapitałowych, wspierania spółek w zakresie relacji inwestorskich oraz public relations. Celem stron jest wspólne oferowanie usług, uzyskiwanie synergii z dotychczasowego portfolio klientów oraz rozwój i promocję platformy crowdinvestingu: crowdconnect.pl

– Widzimy potrzebę świadczenia pełnego zakresu usług dla spółek giełdowych oraz małych i średnich firm poszukujących kapitału na rozwój. Wspólną ofertę chcemy kierować w szczególności do innowacyjnych spółek technologicznych w oparciu o dynamicznie rozwijający się crowdinvesting. – dodaje Wojciech Iwaniuk, Partner Zarządzający InnerValue.  

W związku z rozpoczęciem strategicznej współpracy, Partnerzy Zarządzający InnerValue zostaną powołani na funkcje członków zarządu INC S.A. (Wojciech Iwaniuk), Domu Maklerskim INC (Kamil Gemra) oraz Carpathia Capital (Andrzej Szurek). Jednocześnie pozostają w InnerValue, rozwijając jej usługi w zakresie komunikacji spółek giełdowych oraz innowacyjnych firm niepublicznych poszukujących kapitału.

Jednocześnie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INC, które zdecyduje m.in. o przyjęciu programu motywacyjnego uzależnionego od wzrostu wartości rynkowej spółki w perspektywie następnych lat.

– Założony program motywacyjny w postaci prywatnej emisji akcji będzie korzystny dla wszystkich akcjonariuszy –  kolejne transze są aktywowane jedynie w przypadku istotnego wzrostu wyceny rynkowej spółki. Pozwoli on jednocześnie na silne związanie naszych nowych partnerów ze Spółką. – tłumaczy Paweł Śliwiński.

InnerValue (Inner Corp Sp. z o.o.) jest wiodącą agencją relacji inwestorskich w Polsce, która zrealizowała projekty dla kilkudziesięciu klientów, w tym wielu innowacyjnych spółek technologicznych, medycznych i gamingowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji z inwestorami, wsparcia ofert publicznych i debiutów giełdowych, organizacji wydarzeń oraz budowania relacji z mediami.

Tagi: , , , ,