INC S.A. Autoryzowanym Doradcą na rynku AeRO

INC jako jedyna polska firma otrzymała licencję AD Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Lista Autoryzowanych Doradców na rynku AeRO – rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) – została ogłoszona 19 stycznia 2015 r. Wśród 22 firm, które otrzymały licencję, jedynie trzy podmioty – w tym INC S.A. – nie są lokalnymi domami maklerskimi. INC S.A. jest również jedyną polską firmą, która uzyskała autoryzację.

Do obowiązków Autoryzowanych Doradców należy między innymi przeprowadzenie kompleksowego due dilligence emitenta na potrzeby przygotowania Dokumentu Ofertowego i Informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu, wsparcie i nadzorowanie realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów oraz implementacja zasad ładu korporacyjnego oraz wsparcie w zakresie relacji inwestorskich emitentów rynku AeRO.
AeRO ATS to alternatywny rynek BVB dedykowany dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, firm na wczesnym etapie rozwoju oraz podmiotom start-up, które poszykują kapitału do finansowania dla nowych projektów, które pragną zwiększyć swoją rozpoznawalność oraz chcą przyczynić się do rozwoju środowiska biznesowego w Rumunii.
Oficjalne otwarcie AeRO ATS jest przewidziane na 25 lutego 2015 r.

– Uzyskanie statusu Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO ATS w Rumunii jest dla nas kolejnym krokiem w rozwoju na rynkach giełdowych CEE dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Paweł Śliwiński, prezes INC S.A. – Jestem przekonany, że oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie tworzy przestrzeń biznesową o nowej jakości tak dla emitentów, inwestorów jak i profesjonalnych podmiotów doradczych – stwierdził prezes INC.

Certyfikat Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO BVB

Tagi: , , ,