INC S.A. wśród najwyżej ocenianych Autoryzowanych Doradców ASO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła coroczny proces weryfikacji Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Weryfikacja podmiotów obejmowała ocenę m.in. dokumentacji sporządzanej na potrzeby nowych emisji, realizacji obowiązków informacyjnych – zarówno przez AD – jak i podmioty przez niego obsługiwane, efektywność współpracy z Organizatorem ASO, aktywność Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji.

W zależności od liczby uzyskanych punktów Autoryzowani Doradcy zakwalifikowali się do jednej z czterech grup (grupa pierwsza otrzymała najwięcej punktów, grupa czwarta – najmniej).

W wyniku przeprowadzonej oceny INC S.A. znalazła się w grupie pierwszej.

INC S.A. od momentu powstania NewConnect wprowadziła na ten rynek ponad 50 podmiotów, które pozyskały łącznie kwotę ok. 350 mln zł. Pozyskany kapitał pozwolił naszym klientom na dalszy wzrost oraz realizację obranych celów rozwojowych.

Tagi: , ,