INC SA skupiła z GPW 1 mln akcji własnych

INC SA realizując program nabycia akcji własnych nabyła do dnia 04.07.2014 1 mln swoich akcji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu do dnia 04.07.2014 nabyła 1000000 sztuk akcji własnych, stanowiących 2,9965% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,5399% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Treść raportu

Tagi: ,