INC wesprze Zeneris Projekty S.A. w drodze na NewConnect

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, które warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl w II kwartale 2021 roku. Planami rozwojowymi spółki jest wzrost skali realizowanych inwestycji PV oraz przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji będzie Dom Maklerski INC S.A

Zeneris Projekty to spółka z 14-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych w branży OZE. Klientami strategicznymi firmy są przedsiębiorstwa. Oferuje ona kompleksową usługę realizacji inwestycji, w skład której wchodzą: bezpłatny audyt energetyczny, opracowanie koncepcji i projektu, pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, realizacja i wsparcie w pozyskaniu finansowania. Zeneris Projekty historycznie współpracowała z takimi podmiotami jak Ikea, Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, czy miasta Poznań, Wrocław, Gdańsk. Dotychczas firma zrealizowała niemal 300 projektów hydro i fotowoltaicznych.

– Od 14 lat projektujemy i realizujemy dla naszych klientów biznesowych inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zaczynaliśmy od projektów hydroenergetycznych dedykowanych dla inwestorów prywatnych oraz firm energetycznych Skarbu Państwa, a półtora roku temu uzupełniliśmy naszą ofertę o kompleksową realizację inwestycji fotowoltaicznych. Sprzyjające warunki rynkowe połączone z naszymi przewagami konkurencyjnymi skłoniły nas do decyzji o przeprowadzeniu publicznej akcji, która przyspieszy rozwój skali działalności. Następnym krokiem będzie debiut na rynku NewConnect, który zamierzamy zrealizować jeszcze w bieżącym roku – mówi  Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

Zamiarem spółki jest dalszy wzrost skali biznesu w ujęciu organicznym poprzez realizację kolejnych kontraktów z klientami z sektora MSP oraz poprzez możliwe akwizycje – firm z branży PV, położonych głównie w centralnej i wschodniej części Polski (obecnie Zeneris Projekty realizuje kontrakty przede wszystkim na obszarze Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i na Dolnym Śląsku). Spółka zamierza także rozszerzyć zakres oferowanych produktów w realizowanych inwestycjach, związanych m.in. z magazynowaniem energii oraz w realizacji rozwiązań hybrydowych w energetyce rozproszonej.

– Prognozy wskazują, że branża fotowoltaiczna w najbliższych latach pozostanie perspektywicznym i dynamicznie rosnącym rynkiem. Sprzyjać mu będą rosnące ceny energii elektrycznej przy jednoczesnym spadku cen technologii fotowoltaicznych i wzroście ich wydajności. Widzimy swoje szanse szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, optymalizujących koszty energii, którzy w zdecydowanej większości nie posiadają instalacji PV. Rynek jest bardzo duży i chcemy być jego znaczącą częścią – dodaje Mariusz Kostrzewa.


Źródło: Spółka