INC wśród najlepiej ocenianych Autoryzowanych Doradców NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dokonała weryfikacji Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect za rok 2019. INC SA znalazł się w pierwszej z czterech grup pod względem liczby punktów uzyskanych w procesie weryfikacji.

Weryfikacja Autoryzowanych Doradców W Alternatywnym Systemie Obrotu odbywała się według kryteriów oceniających podmiot z perspektywy:

  • jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie wskazanych kryteriów Autoryzowani Doradcy mogli zakwalifikować się do jednej z czterech grup w zależności od liczby uzyskanych punktów (grupa pierwsza otrzymała najwięcej punktów, grupa czwarta – najmniej).

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji INC SA znalazła się w grupie pierwszej.