Informatory dla inwestorów i emitentów

W dniu dzisiejszym spółka INC wydała dwa informatory skierowane do inwestorów oraz emitentów.

Informator INC dla inwestorów zawiera analizę wybranych przez nas spółek z naszego portfolio, które umożliwiają długoterminowe inwestycje charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu.
Zdaniem Prezesa INC S.A., Pawła Śliwińskiego: „Aktualna sytuacja gospodarcza powoduje, że inwestorzy zaczynają spoglądać na polski i globalny rynek kapitałowy z nowej perspektywy. Środowisko niskich stóp procentowych sprawia, że opłacalność inwestycji w lokaty i obligacje skarbowe jest wyjątkowo niska, dlatego giełdy na całym świecie cieszą się rosnącym zainteresowaniem nowych inwestorów. Są to coraz częściej inwestorzy dojrzali – nie są oni zainteresowani wysokim ryzykiem dającym szansę na osiągnięcie szybkiego spekulacyjnego zysku, lecz dostrzegają, że długoterminowe inwestycje w spółki giełdowe pozwalają na otrzymywanie dywidend o poziomach przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Przy czym warto zwrócić uwagę, że zarówno na rynku głównym, jak i w alternatywnym systemie obrotu można znaleźć przedsiębiorstwa, które konsekwentnie realizują strategię budowania wartości dla akcjonariuszy, co wiąże się również ze stabilnym wzrostem wartości portfeli tych ostatnich.”

Informator INC dla emitentów przedstawia losy 9 spółek, które z pomocą INC SA zdecydowały się zrobić krok w kierunku rynku kapitałowego, co umożliwiło im stać się liderem w swojej branży.
„Bez względu na to, czy mówimy o nowoczesnych czy tradycyjnych gałęziach gospodarki słowem kluczem był, jest i pozostanie ROZWÓJ. Szczególną barierą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest dostęp do długoterminowego kapitału. Naszą odpowiedzią jest oferta pozyskania środków finansowych dla firm, które mają ambicję stać się spółkami publicznymi notowanymi na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub rynku NewConnect. Wsparcie kapitałowe planów rozwojowych polskich przedsiębiorstw, wzrost wiarygodności i transparentności w relacji z partnerami handlowymi oraz finansowymi, a także możliwości wzrostu w drodze akwizycji otwierają perspektywę dynamicznego i długoterminowego wzrostu. Status spółki publicznej to wyraz aspiracji, wizji oraz potencjału, tak bardzo poszukiwanych przez inwestorów” – Piotr Białowąs, Wiceprezes INC S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informatorów, które znajdują się poniżej:

Informator dla Inwestorów Indywidualnych

Informator dla Emitentów Giełdowych

Tagi: , ,