Inwestycja w innowacyjną spółkę sektora medycznego

INC S.A. zainwestował w start-up rozpoczynający działalność w obszarze podciśnieniowej terapii leczenia ran.

UNIPAD Sp. z o. o. została powołana do prowadzenia i komercjalizacji badań nad systemem płukania rany, stymulacji gojenia z użyciem potencjalnych stymulatorów gojenia oraz nieinwazyjnego monitorowania przebiegu gojenia.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z pionierem terapii podciśnieniowej w Polsce prof. dr hab. n. med. Tomaszem Banasiewiczem z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Udziałowcami Spółki są INC SA, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o.o., Medical Innovations Sp. z o. o. oraz Moonrock Enterprise Sp. z o.o. Kapitał własny Spółki wynosi 840 tys. zł.

Tagi: ,