Jest zgoda KNF na zakup domu maklerskiego PwC

KNF wyraziła zgodę na nabycie przez INC SA 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA.

W dniu dzisiejszym ziścił się istotny warunek umowy przedwstępnej na zakup domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. przez INC S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC S.A. 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Podpisanie umowy przyrzeczonej nabycia akcji nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Nabycie akcji domu maklerskiego wpisuje się w realizację strategii poszerzenia zakresu oferty grupy kapitałowej INC.

Tagi: , , ,