Kolejny makler w zespole analityków INC S.A.

Adam Bochyński z Działu Transakcji Kapitałowych INC S.A. zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych.

Adam Bochyński z Działu Transakcji Kapitałowych INC S.A. zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych. Adam jest piątą osobą w zespole INC posiadającą licencję maklerską.

W zespole INC poza 5 pracownikami posiadającymi licencję maklerską są również osoby posiadające certyfikat CFA czy licencję doradcy inwestycyjnego, zaś 9 naszych koleżanek i kolegów posiada licencje Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW.

Tagi: , ,