Marcin Ostaszewski dołączył do Rady Nadzorczej INC

Akcjonariusze INC podczas wczorajszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zdecydowali o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Marcina Ostaszewskiego. To adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego.

– Dołączenie Marcina Ostaszewskiego do naszej Rady Nadzorczej stanowi jej niewątpliwe wzmocnienie. Mam także nadzieję, że jego doświadczenie oraz szeroka wiedza w obszarze prawa rynku kapitałowego i prawa korporacyjnego pozytywnie wpłynie na efektywność naszej działalności oraz rozwój portfolio klientów. – mówi Paweł Śliwiński, prezes INC.

– Rynek kapitałowy jest mi bardzo bliski. Ufam, że moje doświadczenie prawnicze w tym obszarze oraz w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych będą procentować, a Spółka będzie miała we mnie solidne wsparcie. – mówi Marcin Ostaszewski, partner w Kancelarii Adwokackiej Mikulewicz Ostaszewski.

Marcin Ostaszewski to adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń. Obecnie zajmuje stanowisko partnera w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria Adwokacka Spółka partnerska. Ukończył kierunek prawo na Uczelni Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na kierunku: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa). Aktualnie na tej samej uczelni odbywa studia Master of Business Administration. Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr lic. 1286).