Media o działalności INC S.A. w Rumunii

Przegląd materiałów z polskich i rumuńskich mediów poświęconych rynkowi AeRO i działalności INC w Rumunii.

Tematyka rynku AeRO, oraz Autoryzowanych Doradców wywołała duże zainteresowanie polskich oraz rumuńskich mediów. 29 stycznia w Parkiecie ukazał się wywiad z Pawłem Śliwińskim, prezesem INC S.A., oraz artykuł poświęcony działalności INC w Rumunii. Paweł Śliwiński udzielił również wywiadu rumuńskiemu portalowi Wall-Street.ro. Rozpoczęciu działalności INC S.A. w Rumuni odrębny artykuł poświęcił również DealWatch, zaś AgRO TV pokazała materiał z uroczystego otwarcia sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) przez Autoryzowanych Doradców. Wiele miejsca obecności INC na rynku AeRO poświęcił również serwis Ziarul Financiar.

Swój obszerny artykuł o wejściu INC na rynek rumuński Parkiet zatytułował: „Zastój na GPW. Pora na podbój Europy?”. Gazeta podkreśliła, że w obliczu płytkiego rynku w Polsce, wyjście za granicę może być szansą dla domów maklerskich, autoryzowanych doradców, oraz branży konsultingowo-marketingowej. A z szansy tej korzysta właśnie INC. W artykule zaznaczono, że rumuński rynek kapitałowy jest obecnie w fazie wzrostu, a człowiekiem, który ma zagwarantować jego sukces jest Ludwik Sobolewski. Parkiet cytuje Pawła Śliwińskiego: „Trudną sytuację rynkową należy potraktować jako szanse na zajęcie nowych pozycji (…) Segment ofert publicznych i prywatnych wzmocniony inwestycjami na rynku preIPO oraz IPO pozostanie naszą wizytówką w kraju, a stanie się nią wkrótce również za granicą”.
Szerzej o sytuacji na rynku polskim, oraz szansach, jakie wejście na rynek rumuński daje INC, przeczytać można w wywiadzie z prezesem INC oraz artykule o rumuńskiej ekspansji INC na Parkiet.com:

„INC zapowiada dobry rok”

„Zastój na GPW. Pora na podbój Europy?”

Wall-Street.ro przedstawił INC S.A., jako polską spółkę prowadząca działalność na rynku venture capital i w doradztwie inwestycyjnym, która uruchomi fundusz dysponujący 6 mln lei, przeznaczony na rumuńskie start-upy notowane na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Wartość pierwszej inwestycji to około 150 000 euro i dotyczyć będzie spółki z branży IT. Zaznaczono również, że INC S.A. jest głównym akcjonariuszem Carpathia Capital i jako jedyna polska firma otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Prezes INC S.A, Paweł Śliwiński, w wywiadzie udzielonym Wall-Street.ro, przedstawił szczegóły dotyczące działalności w Rumunii. Dotychczas spółka Carpathia Capital, pozyskała 5 mln złotych (ok. 5 mln lei), jednak całkowita przewidywana wartość funduszu to 6 mln lei. „Zapisy na akcje będą trwały do końca stycznia, dlatego chcemy być przygotowani na wejście na rynek AeRO, który ruszy 25 lutego 2015 r. Fundusze Carpathia Capital będą przeznaczone na inwestycje w nowe spółki rumuńskie, natomiast całkowita wartość inwestycji może osiągnąć nawet 12 mln lei”- powiedział Paweł Śliwiński.

Spółka INC jest rozwijającą się polską grupą kapitałową, funkcjonującą w obszarze inwestycji oraz doradztwie na rynku kapitałowym. Jako Autoryzowany Doradca spółka wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, pomagając w opracowaniu strategii wprowadzenia na giełdę oraz pozyskaniu źródeł finansowania na rozwój. „Jeżeli widzimy, że dany pomysł ma szanse na przyniesienie zysków, wtedy robimy krok do przodu. Jeżeli jesteś dobrym przedsiębiorcą, musisz posiadać interesującą firmę z dużym potencjałem rozwoju. To jest pierwszy krok, a dopiero kolejnym są liczby. Następnie analizujemy sytuację spółki i staramy się odpowiedzieć na pytanie: w jakiej kondycji finansowej spółka będzie znajdować się na rok? W jakiej za 5 lat?”- powiedział P. Śliwiński.  – Dotychczas pozyskiwaliśmy fundusze od polskich przedsiębiorców, jednak wraz z wejściem na rynek rumuński będziemy poszukiwać także źródeł finansowania u lokalnych inwestorów zdecydowanych na inwestycje w rumuńskie spółki – dodał.
Zapraszamy do zapoznania się całym materiałem na:

Wall-Street.ro

Z kolei DealWatch zaprezentował INC, oraz zacytował wypowiedzi prezesa rumuńskiego oddziału spółki Jarosława Rutkowskiego:
„Spółka inwestycyjna INC Investments&Consulting, która jest bardzo aktywna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zamierza rozszerzyć swoją działalność poprzez inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział prezes rumuńskiego oddziału spółki, Jarosław Rutkowski dla DealWatch. „Jesteśmy zainteresowani nabywaniem spółek. Angażujemy się przede wszystkim w rynek rumuński, jednak bierzemy także pod uwagę inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział Rutkowski. Dodał, że firma jest gotowa na zakup zarówno mniejszościowych, jak i większościowych udziałów. Wartość nabycia może osiągnąć 1 mln euro.

Telewizja AgRO TV zacytowała Bogdana Mungescu, specjalistę rozwoju biznesowego na BVB: „Wszyscy z sektora gospodarki narzekali na brak źródeł finansowania. Teraz Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie oferuje im platformę AeRO, za pomocą której przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkunastu tysięcy do kilku milionów euro”.

Serwis Ziarul Financiar podkreślił, że INC wprowadziło już 49 spółek na rynek NewConnect, zaś w momencie otwarcia rynku AeRO wprowadzi dwie spółki: „Jedna z nich to Carpathia Capital, fundusz inwestycyjny skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z Rumunii, natomiast druga spółka to spółka z branży IT, która została zaakceptowana i obecnie znajduje w stadium due diligence“, powiedział Paweł Śliwiński w rozmowie z Ziarul Financiar.

Tagi: ,