NewConnect 2.0 – nowe otwarcie rynku alternatywnego

Alternatywny System Obrotu wchodzi w nową fazę rozwoju. GPW ogłasza otwarcie NewConnect 2.0.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowe otwarcie ASO – NewConnect 2.0. Celem nowego otwarcia jest aktywizacja środowisk związanych z rynkiem, aktywizacja inwestorów oraz odbudowanie zaufania do ASO.

Dla realizacji tych celów GPW powołała Radę Autoryzowanych Doradców, która ma zwiększyć odpowiedzialność Autoryzowanych Doradców za rynek NewConnect. Do obowiązków Rady będzie należeć: przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności autoryzowanych doradców oraz podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO. Rada Autoryzowanych Doradców będzie funkcjonowała w formie komitetu doradczego GPW.

„Ogłaszamy dziś nowe otwarcie NewConnect, który od 2012 r. przechodził gruntowną reformę mającą poprawić bezpieczeństwo obrotu i jakość notowanych na nim spółek. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić konkretne działania, których celem jest zwiększenie zaufania do tego rynku oraz aktywizacja inwestorów i emitentów. Planujemy m.in. rewizję Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców, nową segmentację rynku, poprawę przejrzystości i dostępności informacji o emitentach i AD oraz promocję NewConnect wśród emitentów i inwestorów. Zamierzamy też konsekwentnie egzekwować przestrzegania Regulaminu ASO” – powiedział Paweł Tamborski, Prezes GPW.

Obecnie na NewConnect notowane są 432 spółki (w tym 11 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji wynoszącej około 9,6 mld zł. NewConnect utrzymuje się w czołówce najszybciej rozwijających się rynków alternatywnych w Europie pod względem liczby IPO.

Tagi: ,