Nowa segmentacja rynku NewConnect

W środę 29 czerwca na GPW, rozpoczął się briefing prasowy na temat nowej segmentacji rynku NewConnect. Jest to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., który ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa obrotu i zwiększenia transparentności tego rynku. Wśród uczestników spotkania znalazł się Wiceprezes Zarządu INC S.A. Sebastian Huczek.

Wprowadzone zmiany dotkną segmentów NC Lead, NC HLR oraz NC SHLR. Zostaną one zastąpione segmentami NC Focus, NC Base i NC Alert. Zmianie ulegną również kryteria kwalifikacji spółek do NCIndex, natomiast NCIndex 30 nie będzie już więcej obliczany oraz publikowany.

Realizacja tych zmian jest jednym z głównych założeń projektu NewConnect 2.0. Ma on na celu poprawę zaufania i zwiększenie atrakcyjności tego rynku dla różnych grup inwestorów. Kolejnym etapem projektu będzie utworzenie nowej witryny internetowej dedykowanej dla rynku NewConnect. Następnie zreformowane zostaną Dobre Praktyki Spółek notowanych na tym rynku i Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców.

Opracowaniem podstawowych założeń nowej segmentacji rynku zajęła się Giełda w ścisłej współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. W wyniku ich prac, spółki obecne na NewConnect mają  stać się bardziej transparentne, co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dla inwestorów. Ma to zachęcić ich do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

Więcej informacji o nowej segmentacji rynku znajdziecie Państwo na stronie www.gpw.pl

Tagi: ,