Nowa innowacyjna spółka finansowana przez INC

Utworzenie MALPOL Sp. z o.o -spółki portfelowej Inkubatora INTERIOR, współfinansowanej przez INC..

W dniu 20 listopada br. w Regionalnym Centrum Wiedzy i Technologii Interiorze w Nowej Soli odbyła się konferencja prasowa dla regionalnych mediów dotycząca utworzenia kolejnej spółki portfelowej Inkubatora ITERIOR, współfinansowanej przez INC S.A., ko-inwestora w projekcie.

Centrum Projektów i Budowy Prototypów MALPOL Sp. z o.o. będzie wykorzystywała technologię inżynierii odwrotnej CNC w projektowaniu modelu fiber glass dla branży automotive oraz branży reklamowej.
Nowa spółka powstała na bazie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z wkładem gotówkowym w wysokości blisko 900 tys. zł wniesionym przez RCTiW INTERIOR oraz INC S.A.
W konferencji uczestniczył Pan Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Nowej Soli, który zapewnił o wsparciu samorządu dla inicjatyw wspierających przedsiębiorczość oraz wskazał na potrzebę budowania infrastruktury stymulującej rozwój innowacyjności w regionie.
Piotr Białowąs, Wiceprezes Zarządu INC S.A. podkreślił korzyści dla przedsiębiorców i menadżerów płynące z współpracy z doświadczonym inwestorem finansowy przy zakładaniu i budowie wartości nowych przedsięwzięć gospodarczych. Podkreślił również znaczenie „cierpliwego kapitału”, inwestowanego w perspektywie kilkuletniej, który w połączeniu z wypracowanymi zyskami ma wspierać rozwój nowych firm.
Pan Andrzej Matłoka, Prezes Zarządu RCTiW INTERIOR oraz Pan Marcin Walasek, Prezes Zarządu Centrum Projektów i Budowy Prototypów MALPOL Sp. z o.o. na przykładzie nowej spółki omówili zasady współpracy inkubatora z pomysłodawcami, podkreślając szeroki zakres wsparcia kapitałowego i doradczego dla firm typu start-up.
Informacje dotyczące dalszych działań Inkubatora przedstawiła Pani Karolina Rudy, Koordynator Projektu Inkubator Interior, która poinformowała o otwarciu nowego naboru do projektu.
Pan Robert Lewicki, reprezentujący Wielkopolski Instytut Jakości wskazał na oferowane wsparcie ekspercie w zakresie budowania i wdrażania proinnowacyjnych usług dla pomysłodawców.

Centrum Projektów i Budowy Prototypów MALPOL Sp. z o.o.

Tagi: ,