Objęcie udziałów w innowacyjnej spółce sektora teleopieki

INC S.A. zainwestował w start-up rozpoczynający swoją działalność w obszarze teleopieki.

Brand New Care Sp. z o.o. została powołana do prowadzenia i komercjalizacji badań nad e-usługami w zakresie całodobowej opieki nad osobami starszymi lub wymagającymi opieki po przebytych operacjach czy chorobach. Rozwiązanie będzie łączyło trzy obszary: opiekę bezpośrednią nad podopiecznym, monitoring czynności życia codziennego, zapewniający całodobowe bezpieczeństwo podopiecznego oraz zdalny monitoring medyczny. Wynikiem realizacji projektu będzie platforma wraz z aplikacją na urządzenia mobilne, na bazie której będzie świadczona e-usługa.

Udziałowcami Spółki są INC S.A., Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o.o. oraz Professional Care Services Sp. z o.o. Kapitał własny Spółki wynosi 885 tys. zł.

Tagi: ,