Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki informuje o treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dziś odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. Walne Zgromadzenie przyjęło wszystkie proponowane w porządku obrad uchwały.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść przyjętych uchwał:

PDF

Tagi: