Oświadczenie w sprawie treści zawartych w newsletterze „Pulsu Biznesu”

W dn. 24 czerwca 2022 r. do subskrybentów usługi newsletter „Pulsu Biznesu” przekazany został materiał prasowy zawierający skróty niektórych artykułów zawartych w ciągu tygodnia w ww. dzienniku.

W przekazanym newsletterze zawarto nieprawdziwe informacje na temat Domu Maklerskiego INC S.A. W przekazanych kilkuzdaniowym streszczeniu artykułu (pełna treść poniżej), redakcja publikacji prasowej newslettera  „Puls Biznesu” przekazała 3 informacje sprzeczne z rzeczywistością, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą naruszać dobra osobiste Domu Maklerskiego INC S.A.

Pełna treść informacji z newslettera:

„Wojciech Iwaniuk to znany spec od relacji inwestorskich. Stworzył i zarządza agencją Inner Value, a w 2019 r. związał się też z domem maklerskim INC. Rok temu dom maklerski wyemitował na bardzo korzystnych warunkach akcje w ramach programu opcji menedżerskich. Jednak według ustaleń „PB” trafiły one do żony Mateusza Leszczyńskiego, kolegi Iwaniuka, który oficjalnie jest bankrutem, i do brata Iwaniuka. Oto szczegóły kontrowersyjnej operacji.”

 

Redakcja newslettera „Pulsu Biznesu” wskazała w szczególności, że:

– „Wojciech Iwaniuk (…) w 2019 r. związał się też z domem maklerskim INC”. Powyższa informacja jest nieprawdziwa, ponieważ p. Wojciech Iwaniuk w 2019 r. został członkiem zarządu spółki będącej podmiotem dominującym wobec Domu Maklerskiego INC S.A., a nie Domu Maklerskiego INC S.A., który jest odrębną spółką

– „Rok temu dom maklerski wyemitował na bardzo korzystnych warunkach akcje w ramach programu opcji menedżerskich” – Powyższa informacja jest nieprawdziwa, ponieważ Dom Maklerski INC S.A. nie przeprowadzał ani w ubiegłym roku, ani nigdy wcześniej podobnego rodzaju emisji akcji.

– „trafiły one do żony Mateusza Leszczyńskiego (…) i do brata Iwaniuka” – Powyższa informacja jest nieprawdziwa, ponieważ akcje Domu Maklerskiego INC S.A.  pozostają w 100% własnością INC S.A. i nie były nigdy komukolwiek oferowane.

Na marginesie należy wskazać, że emisja akcji spółki INC S.A., podmiotu dominującego wobec Domu Maklerskiego, została uchwalona w 2019 r., a zrealizowana w I połowie 2020 r., czyli ponad dwa lata temu.

Grupa INC apeluje o zgodne z prawdą i rzetelne przekazywanie informacji na temat spółki publicznej INC oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej INC.