PASSUS S.A. zadebiutował na NewConnect

passus1

Passus S.A. zadebiutował 17.07.2018 na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Passus S.A. to lider polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management), a także ma mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT. W minionych trzech latach spółka wypracowała 4,7 milionów złotych zysku. Od samego początku większość zysków spółka przeznacza na rozwój własnych produktów. Podobnie środki pozyskane z emisji akcji serii F – w kwocie 1,259 mln złotych – zostaną przeznaczone na rozwój oferty firmy, w tym przez budowę grupy kapitałowej.

Od początku działalności rok rocznie spółka osiągała zysk. W ciągu ostatnich trzech lat działalności firma wygenerowała 75 milionów złotych przychodów. W 2017 roku Passus wypracował 26.9 milionów złotych przychodów. Zysk netto z działalności operacyjnej spółki wyniósł 2 miliony złotych.

Wyniki finansowe Passus charakteryzują się pewną specyfiką, która wynika z charakteru naszego biznesu – większość projektów, które realizujemy, jest długoterminowa (rok i więcej). Rozliczenie któregoś z nich może okresowo zwiększyć przychody spółki. Dlatego warto analizować nasze wyniki finansowe w dłuższych okresach. Jednocześnie od początku naszej działalności inwestujemy większość zysków spółki w rozwój własnych produktów oraz zwiększamy ilość umów ramowych, żeby tą okresowość w zwiększaniu przychodów stopniowo wyeliminować.
– mówi Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus S.A.

Passus S.A. to wiarygodność potwierdzona certyfikatami i bogatym portfolio klientów.
Siłą spółki jest doświadczony zespół, który potrafi zapobiec większości problemów związanych z wydajnością sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwem IT. Warto podkreślić, że Passus podczas realizacji projektów dla klientów wykorzystuje zarówno własne rozwiązania, jak i niszowe produkty o unikalnych możliwościach, których producentem są firmy zaliczane do grona Liderów Gartnera oraz dynamicznie rozwijające się start-upy.

Passus, jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce, posiada świadectwo przemysłowe potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, o klauzuli „NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzul „EU secret” i „EU confidential”, przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Indywidualne certyfikaty pracowników i firmy umożliwiają samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych oraz strategicznych gałęzi przemysłu.

Z usług Passus korzysta ponad 300 największych polskich firm i instytucji. Klientami spółki jest 8 z 10 największych banków w Polsce, cztery z pięciu największych firm telekomunikacyjnych, większość firm energetycznych oraz służby mundurowe.

Tagi: , ,